หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การตรวจสอบสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565
โดย : admin
อ่าน : 40
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

ระหว่างวันที่ 2 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565  นางศรีชา คำพา และ นางสาวสินีนาฎ กรมกอง และ นางอัจฉรา วงษ์คม 

ได้เข้าตรวจสอบสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา ในด้านการปฏิบัติงาน

ด้านการเงินการบัญชี แผนปฏิบัติการประจำปี เงินรายได้สถานศึกษา และการใช้จ่ายเงินอุดนหนุนที่ได้รับจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ณ ร.ร.บ้านวังมล ร.ร.บ้านบุ่ง ร.ร.บ้านดงทิพย์ ร.ร.บ้านสักหลง