หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การตรวจสอบสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565
โดย : admin
อ่าน : 51
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

วัันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565  นางศรีชา คำพา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  พร้อมด้วย นางสาวสินีนาฎ กรมกอง 

และ นางอัจฉรา  วงษ์คม  ได้เข้าตรวจสอบสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้คำปรึกษา และ

ให้คำแนะนำในด้านการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี และการบริหารงานงบประมาณ  การจัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำปี เงินรายได้สถานศึกษา  การดำเนินโครงเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ

โครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านช้างตะลูด และโรงเรียนบ้านกลาง